« به چه کارم بی تو ؟ »

قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو
این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو

گیرم این باغ ، گلاگل بشکوفد رنگین
به چه کار آیدم ای گل!
به چه کارم بی تو ؟

با غمت صبر سپردم به قراری که اگر
هم به دادم نرسی ، جان بسپارم بی تو

/ 1 نظر / 27 بازدید
مهدی

دلمان هر لحظه ، هرجا ، برای دیدنش فقط دیدنش پر میکشد ... تا هوش از سر این همــه دلتنگ ببرد...! مي خوانيم به عشق آمدن اللهم عجل لولیک الفرج