« خودت مرا پیدا کن »

                              بیا دوباره مرور کنیم ...

                              من چشم گذاشتم ،
                              تو پنهان شدی
                              می شمارم تا ده ،
                              تا صد ،
                              تا هزار ...

                              چشمهایم کمی غریبی می کنند ،
                              پنهانی ترین گوشه این شهر کجاست مگر ؟

                              کاش خودت مرا پیدا کنی ...

/ 1 نظر / 26 بازدید